Despre Proiect


"CERCETARI PRIVIND REALIZAREA UNOR BIOSENZORI PENTRU DETERMINAREA IONILOR DE NICHEL DIN MATERII PRIME ALIMENTARE ȘI ALIMENTE"

Acronim: SenzNi

Contract de finanțare nr. PD 17 din 05/08/2020

P1 - Dezvoltarea sistemului național de CD

Subprogramul 1.1 – Resurse Umane, Proiecte de Cercetare Postdoctorală

PLANUL NAŢIONAL DE CERCETARE, DEZVOLTARE ŞI INOVARE 2015-2020, PNIII

Durata proiectului: 24 luni

Valoarea proiectului: 246.950,00 LEI

Obiectivele proiectului:


- Dezvoltarea unui biosenzor pentru determinarea ionilor de nichel din materii prime alimentare si alimente, prin stabilirea tipului de biosenzor, identificarea receptorului biologic specific pentru analitul de interes și selectarea metodei de imobilizare;

- Testarea prototipului biosenzorului pentru analiza cantitativă a nichelului din materii prime alimentare si alimente;

- Compararea rezultatelor obținute de la biosenzorii testați cu rezultatele obținute printr-o metodă de referință;

- Caracterizarea avansată a biosenzorilor prin analiza parametrilor de performanță analitică și analiza suprafeței electrodului din sistemul biosenzor, după utilizarea acestuia pe probe de materii prime alimentare si alimente.

Rezultatele proiectului


Rezultatele preconizate pentru atingerea obiectivelor, după optimizarea concentrațiilor receptorilor biologici și a soluției de imobilizare, includ:

  • publicarea de articole științifice în reviste și volume ierarhizate în prima jumătate a topurilor internaționale;

  • participarea la conferințe internaționale atât din țară cât și din străinătate;

  • înaintarea unei propuneri de brevet către OSIM;

  • efectuarea unui stagiu de cercetare la o universitate de prestigiu din străinătate.

Proiect

Activități Etapa I


  • Stabilirea tipului de (bio) senzor, identificarea receptorului biologic specific pentru ionii de nichel și selectarea metodei de imobilizare pe electrozii serigrafiați;

  • Testarea prototipului (bio) senzorului pentru analiza cantitativă a ionilor de nichel din soluție standard;

Activități Etapa II


  • Testarea prototipului (bio) senzorului pentru analiza cantitativă a ionilor de nichel din materii prime alimentare și alimente;

  • Determinarea concentrației de nichel din materii prime alimentare și alimente prin metoda de referință (AAS);

  • Compararea rezultatelor obținute prin (bio)senzorii testați cu rezultatele obținute printr-o metodă de referință;

Activități Etapa III


  • Caracterizare avansată a (bio) senzorilor prin analiza parametrilor de performanță analitică și analiza suprafetei electrodului după utilizarea pe probe alimentare.


Contact Proiect

Tel: +40 230 520 080

Fax: +40 230 520 080

Email: liliana.norocel@usm.ro

Contact USV

Tel: +40 230 216 147

Fax: +40 230 520 080

Email: rectorat@usv.ro